Dinsdag 05 Nov 2019 | Gemeente Voorst

Warming-up

Warming-up

Tijdens de warmetruiendag zetten we de verwarming lager en warmen onszelf s'ochtends lekker op met een warming-up. Niet alleen de gemeenteambtenaren doen mee, maar ook bedrijven mogen zich opgeven voor een warming-up.

Voorst Actief on Tour komt langs om 30 minuten een warming up te geven aan collega’s, gasten, cliënten, buren of familieleden. Bedrijven, scholen, sportclubs of gewoon bij iemand thuis, iedereen kan zich opgeven! Voorst Actief on Tour organiseert gratis naschoolse sport- en beweegactiviteiten voor de basisschool kinderen uit de gemeente Voorst. 

Bekijk ook andere acties op de Warmetruiendag Wall of Fame

Bekijk ook andere acties op de Warmetruiendag Wall of Fame

Warmetruiendag is een actie van © Klimaatverbond Nederland. Alle rechten voorbehouden. | Colofon | Disclaimer | Privacy