Vrijdag 05 Feb 2021 | Klimaatmoeders

Klimaatmoeders gaan voor een coole aarde!

Klimaatmoeders gaan voor een coole aarde!

Om straks niet oververhit te raken, zetten de Klimaatmoeders nu de verwarming wat lager. We zouden het nog mooier vinden als onze regering er voor zorgt dat we onze warme trui straks niet permanent hoeven te verruilen voor een zwempak! #klimaatcrisis

Als moeders maken we ons ernstig zorgen over de snel toenemende klimaatproblematiek en biodiversiteitsverlies. Alle seinen staan op rood: ondanks dat maken overheid, politiek en bedrijfsleven geen werk van de aanpak van deze crisis. Kinderen en pubers als Greta Thunberg zien zich genoodzaakt om de straat op te gaan voor een leefbare toekomst. Volwassenen blijven ondanks dat vast houden aan het idee van eeuwige economische groei. Als moeders, ouders en volwassenen zien we het als onze plicht om de noodklok te luiden. We doen een oproep aan de overheid en het bedrijfsleven om alles op alles te zetten om de aarde leefbaar te houden. Vanuit solidariteit én klimaatrechtvaardigheid. Je kunt ons vinden op Twitter en Facebook. 

Bekijk ook andere acties op de Warmetruiendag Wall of Fame

Bekijk ook andere acties op de Warmetruiendag Wall of Fame

Warmetruiendag is een actie van © Klimaatverbond Nederland. Alle rechten voorbehouden. | Colofon | Disclaimer | Privacy