Woensdag 23 Nov 2022

Persbericht: energieverbruik kan 80% omlaag

Persbericht zeventiende Warmetruiendag op 10 februari 2023: energieverbruik kan van 100 naar 20 gigajoule per persoon

Veel mensen hebben deze winter elke dag Warmetruiendag. Energiebesparing staat, vanwege de energie- én klimaatcrisis, met stip op 1. De vraag nu is: hoe snel schalen we onze huidige klimaatambitie van 15% energiebesparing op naar de ruim 80% die mogelijk én nodig is om voor iedereen een prettig leven te organiseren?

 

Fossiele mythe?

Het idee dat we door energie te besparen weer terug in grotten gaan leven, is een sprookje van de fossiele industrie’, aldus professor Julia Steinberger, een van de wetenschappers die schreven aan het 6e IPCC-rapport.  ‘Voor een prettig leven is zo’n 20 gigajoule (GJ) per persoon nodig.’ Dit staat gelijk aan zo’n 5555 kWh of 632 m3 gas, en dit is het totaal voor warmte en koelte, mobiliteit en voedsel. ‘In Europa verbruiken we nu zo’n 100 GJ per persoon per jaar en we weten wat er nodig is om richting 20 GJ te gaan. Dat betekent: isoleren-isoleren-isoleren; van onszelf, onze huizen en gebouwen om mee te beginnen, en ook ons energieverbruik voor vervoer en eten kan flink omlaag.’

 

Collectieve actie: nooduitgang klimaatcrisis

Daarom zet Warmetruiendag de tellers weer op nul. Iedereen kan zich per vandaag aanmelden voor de zeventiende Warmetruiendag: de dag waaraan inmiddels ruim 3 miljoen mensen meededen. Met Warmetruiendag ervaren we de kracht van collectieve actie: samen energie besparen geeft energie. Eén graad lager, bespaart 6% energie. Als heel Nederland een winter lang een graad lager stookt, besparen we het jaarverbruik van een stad als Amsterdam. Omgerekend is dat ruim 17 miljoen GJ! Collectieve actie is dan ook dé nooduitgang uit de klimaatcrisis, samen doorbreken we de mythe van de ‘individuele, egoïstische consument’. Onderzoek vanuit de klimaatpsychologie wijst uit: we onderschatten structureel hoeveel de ander voor het klimaat wil doen én doet. Samen energie besparen, geeft energie!

 

Tellers op nul

Meld vanaf vandaag tot en met 10 februari nieuwe klimaatacties aan en kijk voor voorbeelden van acties op www.warmetruiendag.nl

 

Klimaatverbond Nederland


Warmetruiendag wordt ieder jaar op een vrijdag in februari, rond de ‘verjaardag’ van de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol, georganiseerd door Klimaatverbond Nederland, de samenwerking van ruim 150 gemeenten, provincies en waterschappen voor ambitieus klimaatbeleid. www.klimaatverbond.nl

Warmetruiendag is een actie van © Klimaatverbond Nederland. Alle rechten voorbehouden. | Colofon | Disclaimer | Privacy