Vrijdag 11 Dec 2015

Minimale groei van wereldwijde CO2-uitstoot in 2014.

Door het Planbureau Leefomgeving en Joint Research Centre is een nieuw rapport uitgebracht over trends in mondiale CO2-uitstoot. Hier een korte samenvatting:

Wereldwijd groeide de CO2-uitstoot door fossiele energie (aardolie, aardgas en kolen) minimaal met 0,5% ten opzichte van het jaar ervoor. In de EU was er sprake van een daling van 5,4%. De daling wordt mede veroorzaakt door de opwarming van de aarde, want hierdoor is er minder vraag naar ruimteverwarming in de winter.

Samen met de EU vormen de VS, China en India de grootste CO2-uitstoters van de wereld. In China is er twee keer zoveel CO2-uitstoot in vergelijking met de VS. China heeft namelijk een grote bevolking en is sterk afhankelijk van kolen. In de VS is juist de uitstoot per hoofd van de bevolking twee keer zo groot als in China en de EU.

Meer weten? Ga hier naar het volledige rapport.   

Warmetruiendag is een actie van © Klimaatverbond Nederland. Alle rechten voorbehouden. | Colofon | Disclaimer | Privacy