Maandag 08 Okt 2012

Energy Battle 2012-2013 van start

Op 10 oktober 2012, de Dag van de Duurzaamheid, gaat de tweede editie van de Klimaatverbond Energy Battle van start! De gemeentes Berkelland, Barendrecht, Bloemendaal, Heemstede, Hengelo, Bergen op Zoom, Den Bosch, Hardenberg, Zaanstad, Woerden, Noordoostpolder, Veldhoven, Venray, Súdwest Fryslân en Doetichem hebben zich aangemeld.

Welke gemeente behaalt de grootste energiebesparing? In de Klimaatverbond Energy Battle gaan gemeenten met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk energie te besparen in ruim 3 maanden tijd. Elke deelnemende gemeente formeert drie teams, die in drie rondes van 4 weken thuis elektriciteit gaan besparen. Ongeveer de helft van alle teams bestaat uit ambtenaren, raadsleden en vaak ook de wethouder zelf. Daarnaast doen er veel bewoners mee, huurders en huiseigenaren. Er zijn ook teams die bestaan uit lokale bedrijven en de gemeente Woerden heeft zelfs een team van scholieren. Dit zijn jongeren die een opleiding techniek volgen en zelfs een sollicitatieprocedure hebben moeten doorlopen om mee te mogen doen.

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen voor de start van de Klimaatverbond Energy Battle zijn in volle gang. De elektriciteitsmeters worden uitgedeeld onder de deelnemers en veel van hen krijgen nog een informatiebijeenkomst waar ze precies te horen krijgen wat er van hen wordt verwacht, en natuurlijk om de teams flink te enthousiasmeren. Met behulp van een energiemeter krijgen de deelnemers inzicht in hun verbruik. Daarnaast is er een wedstrijdsite waar ze tips en opdrachten krijgen om hun verbruik te verminderen. Na vier weken worden de elektriciteitsmeters doorgegeven aan het volgende team. Zo worden er drie rondes gespeeld.

Draagvlak voor duurzaamheid & energiebesparing

Met deze wedstrijd biedt het Klimaatverbond gemeenten een aansprekende manier om zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie draagvlak voor duurzaamheid en daadwerkelijke energiebesparing te realiseren. Naar aanleiding van de succesvolle pilot in 2011-2012, waar 9 gemeenten aan deelnamen, organiseert het Klimaatverbond dit najaar weer een nieuwe ronde van de Klimaatverbond Energy Battle. Afgelopen jaar won de gemeente Nijmegen met een gemiddelde procentuele besparing van 28% ! Welke gemeente lukt het om een grotere besparing te realiseren?

Deelnemende gemeenten kunnen daadwerkelijk exact gemeten energiebesparingen bijhouden, en geven hiermee uitvoering aan doelstellingen binnen het gemeentelijk milieu- en klimaatbeleid. De besparingstips die middels de Wattcherwebsite en emailservice gegeven worden bieden concrete handvatten om op een eenvoudige manier energie te besparen. De deelnemers krijgen inzicht in het eigen energieverbruik en besparen flink op hun energiekosten. De deelnemende medewerkers van de gemeentelijke organisatie gaan met elkaar een uitdaging aan, wat goed is voor de teamspirit en uiteraard bijdraagt aan de teambuilding. Als de gemeente kiest voor de variant waarbij burgers ook deelnemen is dit een prachtige kans om contact te leggen en te houden met bewoners, waarbij bijvoorbeeld een milieuraad of duurzaamheidsgroep gevormd kan worden die over een langere periode betrokken kan worden bij het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid en geconsulteerd kan worden door de gemeente. Tenslotte is het een mooie gelegenheid om ook het lokale bedrijfsleven te betrekken en specifieke besparingsmogelijkheden naar voren te brengen.

Prijsuitreiking op de Greenchoice Warme Truiendag 2013

Op 8 februari 2013 is het de Greenchoice Warme Truiendag. Op die dag organiseren we een feestelijke prijsuitreiking voor het winnende team en alle coördinatoren. De Greenchoice Warme Truiendag speelt een centrale rol in de activiteiten van het Klimaatverbond. De dag biedt een podium voor het uitdragen van alle projectactiviteiten en de successen die we samen met gemeentes en anderen boeken, ook op het gebied van energiebesparing. Gemeenten die hebben deelgenomen aan de Energy Battle kunnen de Warme Truiendag aangrijpen om te laten zien wat zij al doen aan energiebesparing.

Meer informatie

Deze tweede ronde start op 10 oktober 2012 en eindigt begin februari 2013. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Nienke Trap, nienke.trap@klimaatverbond.nl

Warmetruiendag is een actie van © Klimaatverbond Nederland. Alle rechten voorbehouden. | Colofon | Disclaimer | Privacy