Hoe besparen we energie terwijl airco’s overuren draaien?

Het is één van de grote vraagstukken van deze tijd: de omslag naar hernieuwbare energie. Van gemeenten worden grote inspanningen gevraagd om vorm te geven aan de Regionale Energiestrategie (RES). In RES-processen is vrijwel nergens aandacht voor de koeltevraag.

 Dat blijkt uit onderzoek van Klimaatverbond Nederland.

Toenemende energievraag door behoefte aan koeling

Vanwege het opwarmende klimaat zal de behoefte aan koelte snel toenemen. Tot nu toe wordt dit vraagstuk vooral bekeken vanuit de klimaatadaptatie-opgaves. Daar ligt de focus op zonwerende maatregelen in de openbare ruimte en gebouwde omgeving. De hitte versterkt nu al de vraag naar actieve koeling, bijvoorbeeld via airconditioning. De toenemende energievraag die hiermee samenhangt staat echter vrijwel nergens op de agenda bij RES-processen, blijkt uit onderzoek van Klimaatverbond Nederland (70 respondenten).

Warmenetten ideaal voor warmte, maar brengen geen verkoeling

En dat is een serieus probleem. Vanuit de druk die er is om van het gas af te gaan, zijn veel gemeenten bezig plannen te ontwikkelen voor warmtenetten. Grootschalig, vaak samen met woningcorporaties, want “dat zet tenminste zoden aan de dijk”. Een wijk met een warmtenet is inderdaad van het gas af, maar ’s zomers nog net zo heet als voorheen.

Eén samenhangende aanpak voor warmte én koelte

Bij een moderne woning is de energievraag die samenhangt met de koeltebehoefte bijna net zo hoog als de energievraag die samenhangt met de warmtebehoefte. Klimaatverbond Nederland pleit daarom voor een aanpak die warmte en koelte in samenhang benadert. Over de koeltevraag is veel nog onbekend. Daarom trekt Klimaatverbond Nederland samen op met kennisinstellingen en andere partners.

Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe gaan we om met de verdichting binnen de woonopgave, om te voorkomen dat het hitte-eilandeffect alleen maar versterkt wordt?
  • Wat is het effect van woningisolatie tijdens een hitteperiode?
  • Wat zijn de kenmerken van verschillende wijk-typologieën (“bloemkoolwijk”, naoorlogse opbouwwijk etc.) ten aanzien van de koeltebehoefte?
  • Welke koeltechnieken zijn beschikbaar en welk effect hebben deze?

Kennisdelen, samenwerken en ondersteunen

Door middel van kennisdeling en samenwerking draagt Klimaatverbond Nederland bij aan de bewustwording over dit belangrijke vraagstuk. Zo dragen wij bij aan goede oplossingen voor zowel de warmte als de koeltebehoefte. 

Klimaatverbond Nederland ondersteunt u op dit belangrijke dossier. Opgedane kennis delen wij met onze leden, zodat u gericht aan het werk kunt, zonder zelf het wiel uit te hoeven vinden. Met als resultaat dat we onze schaarse publieke middelen in één keer goed inzetten. 

Meer weten, of ondersteuning nodig bij het koeltevraagstuk? Neem dat contact op met:

Bellen kan ook tijdens kantooruren: 088-0238900.

Download hier de brochure

Warmetruiendag is een actie van © Klimaatverbond Nederland. Alle rechten voorbehouden. | Colofon | Disclaimer | Privacy