FAQ

Hier beantwoorden we de meest gestelde vragen. Zit jouw vraag er niet tussen? Stuur ons de vraag dan via het contact formulier en wij nemen contact met je op.

Wanneer is Warmetruiendag in 2017?

Op vrijdag 10 februari 2017.

Wat is Warmetruiendag?

Warmetruiendag is de nationale actie waarbij iedereen - scholen, bedrijven, huishoudens, universiteiten en overheden, wordt opgeroepen om massaal en structureel energie te besparen. De dag valt jaarlijks op of rond de verjaardag van het Kyoto-protocol. In 2017 is gekozen voor vrijdag 10 februari. Op die dag zetten de deelnemers de verwarming lager, ze trekken een warme trui in en besparen zo -zonder verlies van comfort - 6% energie en dus 6%CO2-uitstoot per graad (bron: MilieuCentraal). Natuurlijk is het de bedoeling dat er niet slechts één dag per jaar energie wordt bespaard, maar het hele jaar door!

Waarom wordt Warmetruiendag georganiseerd?

Er is heel veel energie te besparen bij het verwarmen van woningen, kantoren en scholen. Daarmee is een hele grote winst te boeken voor het klimaat. In Nederland gaat bijvoorbeeld maar liefst 30% van de energie in huishoudens op aan verwarming en daarop is volgens Milieucentraal nog 25 tot 30% besparing te boeken door middel van vervanging van verwarmingsketels, het installeren van dubbel glas en gevel-, dak- en vloerisolatie. Wereldwijd kunnen burgers direct invloed uitoefenen op 50% van de CO2-uitstoot (bron: hier.nu) door je levensstijl aan te passen en bijvoorbeeld bij alles dat je koopt, rekening te houden met het klimaat! De klimaatdoelen zijn zo urgent dat individuele gedragsverandering niet meer toereikend is. We moeten sámen ons gedrag veranderen. Warmetruiendag is een actie waarbij je aan elkaar laat zien wat je doet om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. 

Wil je meer weten over de achtergronden en de urgentie? Het Intergovernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) beschrijft om de paar jaar de wetenschappelijke kennis van het versterkt broeikaseffect, de mogelijke effecten en de beleidsopties. Feiten en cijfers over het milieu en de natuur in Nederland vind je op de website Milieu- en Natuur Compendium. Alle gegevens zijn hier samengebracht door PBL, CBS en WUR.

Hoeveel energie gaat er in Nederland naar het verwarmen van gebouwen?

Bijna een derde van alle energie die in Nederland wordt gebruikt, gaat naar het verwarmen van gebouwen.

Hoeveel kun je besparen door bewust te stoken?

Milieu Centraal heeft berekend dat een gemiddeld huishouden jaarlijks honderden euro's kan besparen door bewust te stoken. Ze geven 6 concrete tips, doe er je voordeel mee!

Waarom wordt Warmetruiendag aan het einde van de winter georganiseerd?

Warmetruiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2017 is gekozen voor vrijdag 10 februari. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Er is heel veel energie te besparen bij het verwarmen van woningen, kantoren en scholen. Daarmee is een hele grote winst te boeken voor het klimaat. De campagne loopt overigens de hele winter: vanaf de Dag van de Duurzaamheid op 10/10 gedurende het hele stookseizoen.

Wie zitten er achter de Greenchoice Warmetruiendag?

Het Klimaatverbond is de Nederlandse initiatiefnemer van de Warmetruiendag en zij organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en Het Klimaatverbond deze nationale energiebesparingsactie samen en heet het de Greenchoice Warmetruiendag. De campagne loopt dit jaar van 9 oktober 2015 -de Dag van de Duurzaamheid- tot en met februari 2016. De Greenchoice Warmetruiendag vindt plaats op vrijdag 5 februari 2016.

Waarom werken Greenchoice en Het Klimaatverbond samen?

Omdat zowel Greenchoice als Het Klimaatverbond de transitie naar duurzame en lokaal opgewekte energie vormgeven en energiebesparing stimuleren. Greenchoice doet dat door haar klanten 100% groene stroom en gas te leveren. Daarnaast helpt Greenchoice haar klanten om bewuster om te gaan met energie door te adviseren over energiebesparing en energieopwekking. Het Klimaatverbond - een netwerk van 150 gemeenten, 11 provincies, en 2 waterschappen - werkt samen aan projecten, wisselt kennis uit en behartigt belangen om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken. De Klimaatverbondgemeenten vertegenwoordigen samen meer dan 7 miljoen inwoners.

Waarom zet een energieleverancier zich in voor energiebesparing en zelf opgewekte energie?

Greenchoice steunt de Warmetruiendag omdat 'de groenste energie, de energie is die je niet verbruikt'. Wij leveren puur en alleen duurzame energie, investeren in 100% groene stroomopwekking en compenseren de negatieve gevolgen van het gebruik van gas voor energieopwekking. Daarnaast geloven wij rotsvast in besparen en zelfopwekken van energie. Niet iedereen vindt dat geloofwaardig: een energiebedrijf dat wil dat mensen minder energie gebruiken. Toch is het wat wij als doel voor ogen hebben: een schonere wereld waarin mensen bewust zijn van hun energieverbruik, hun verbruik verminderen en de energie die zij nodig hebben bij voorkeur zelf opwekken. Vaak is inzicht al een eerste stap naar besparen. Wij geven onze klanten makkelijk zicht op hun verbruik via hun online dossier en onze App. Onze energielabeltool laat zien hoe en hoeveel huizenbezitters kunnen doen aan hun energieverbruik. Onze site staat verder bol van bespaarmaatregelen, van simpele douchcoaches tot hele LED-lichtplannen. De Warmetruiendag is een van de meest sympathieke projecten die mensen tot nadenken over besparen aanzet. Net als wij, zorgt Warmetruiendag voor positieve oplossingen, met een glimlach in plaats van een belerend vingertje. Warmetruiendag laat zien dat er leuke alternatieven zijn om het milieu en de portemonnee te sparen.

Om me aan te melden moet ik mijn e-mailadres invoeren; wat wordt daarmee gedaan?

Door je te registreren, kun je je op de website aanmelden als deelnemer van Warmetruiendag en je besparing op de kaart zetten. Zo geef je aan dat je op vrijdag 5 februari 2016 de verwarming lager zet, een warme trui aantrekt en zo, zonder verlies van comfort 6% energie per graad bespaart. Daarnaast kun je zelf een actie publiceren en via social media anderen oproepen om ook deel te nemen. Tot slot kun je ervoor kiezen om de Warmetruiendag nieuwsbrief te ontvangen. Deze wordt gedurende de actieperiode ongeveer een keer per maand verstuurd. De nieuwsbrief bevat nieuws over Warmetruiendag en leuke tips en ideeën voor acties. Vanzelfsprekend kun je je hiervoor altijd afmelden en het is ook mogelijk om je volledige registratie te verwijderen, als je dat wilt. Niets moet, alles mag en iedereen die energie wil besparen is welkom!

1 dag per jaar, zet dat wel zoden aan de dijk?

In de communicatie hameren we er steeds op dat elke koude dag warmetruiendag is en dat de hele winter dus ook een warmetruienwinter is. Om maximaal effect te bereiken (bewustzijn en gedragsverandering bij zoveel mogelijk Nederlanders) werken we bijna een half jaar toe naar 1 dag waarop we alle aandacht bundelen: van de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober tot en met Warmetruiendag begin februari.

De school van mijn kind wil de verwarming geheel uitzetten, terwijl het 10 graden vriest: wat nu?

Ons doel is om mensen te motiveren en te inspireren door te laten zien dat energie besparen makkelijk is, leuk is en geld bespaart. Je kunt je afvragen of het volledig uitzetten van de verwarming niet averechts werkt en dat kinderen (en hun ouders) er zelfs een aversie tegen ontwikkelen.

Wij willen het expres laagdrempelig houden - 1 graad lager scheelt al 6% energie - waardoor de kans groot is dat het gedrag beklijft en het niet slechts 1 dag per jaar wordt 'volgehouden'.

Het doel van Warmetruiendag is niet om de verwarming 1 dag geheel uit te doen, maar om met een warme trui symbolisch aandacht te vragen, bewustwording te creëren en uiteindelijk gedragsverandering te bewerkstelligen zodat mensen structureel energie besparen doordat ze zich als ze het koud hebben warm(er) aankleden in plaats van de verwaming hoger zetten.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Deel deze website

Plaats een link op Facebook

Deel deze pagina via Twitter