Op het werk

Jaarlijks doen ruim 200.000 mensen mee aan Warmetruiendag. Naast mensen thuis, scholen en overheden doen ook bedrijven massaal mee: niet alleen omdat het leuk en zinvol is om energie te besparen, ook vanuit een maatschappelijke missie bijvoorbeeld, of om collega’s, klanten en leveranciers te inspireren. Maatschappelijk en financieel verantwoord energiegebruik is voor veel bedrijven immers een belangrijk uitgangspunt voor de bedrijfsvoering of een concrete invulling van het MVO beleid. Warmetruiendag biedt dan ook een antwoord op fundamentele organisatievragen. Daarnaast is het vooral een leuke en vrolijke actie, mét inhoud dus!

Benieuwd wat deelname aan Warmetruiendag voor uw bedrijf kan betekenen? Vul dan de Warmetruiendag businesscase -uiteraard vertrouwelijk- in: inzicht in uw winst en besparingen in 9 vragen! Met de businesscase heeft u inzicht in 3 soorten winst, specifiek voor uw bedrijf: de maatschappelijke, financiële en klimaatwinst. En in samenwerking met van Beek Ingenieurs - met wie we het rekenmodel ontwikkeld hebben - hebben we natuurlijk ook even voor u berekend hoeveel medewerkers u, met uw besparing, kunt voorzien van een lekker warme trui!

Businesscase Warmetruiendag*

*wij slaan uiteraard geen gegevens op, we gebruiken uw antwoorden alleen om uw businesscase te berekenen die u - na beantwoording - kunt downloaden voor eigen gebruik.

Bedrijfsgegevens

Warmetruiendag is een actie van © Klimaatverbond Nederland in samenwerking met groene energieleverancier Greenchoice. Alle rechten voorbehouden. | Colofon | Disclaimer | Privacy